AfvalBenchmark voor NVRD


Over NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven. Om hier succesvol in te zijn heeft de vereniging in de loop der jaren een (inter)nationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad.

De Oplossing

BusinessMonitor heeft in nauwe samenwerking met de inhoudelijk specialisten van de NVRD een applicatie ontwikkeld waarmee de data voor verschillende benchmarkonderzoeken wordt verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Deze oplossing voorziet in bijzondere functies rondom invullen en tussentijds berekenen van de uitkomsten van de ingevulde data. Verschillende slimme checks en berekeningen maken het vervolgens mogelijk om de rapportage-inspanningen te beperken.

Klant sinds: 2011 Oplossing: Maatwerk