Transactioneel klanttevredenheidsonderzoek VWE


Over VWE

Veel administratieve processen in de autobranche vormen ballast. Wie werkzaam is in de autobranche, is veel tijd en arbeid aan deze processen kwijt. Dit gaat ten koste van het primaire (winstgevende) proces. De diensten en producten van VWE zijn er stuk voor stuk op gericht deze administratieve processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo creëert VWE ruimte voor waar het écht om gaat.

De oplossing

Business Monitor biedt VWE inzicht in de tevredenheid van klanten door direct na bezoeken en telefoongesprekken een enquête te versturen. Er is een directe koppeling gerealiseerd met het CRM-systeem van VWE waarmee het feedbackproces wordt aangestuurd. De resultaten worden uitgesplitst naar de verschillende afdelingen. Medewerkers ontvangen de feedback over de tevredenheid van hun klanten direct in beeld. Dit geeft volop gelegenheid om in te spelen op klachten en kansen.

Klant sinds: 2014

Oplossing: KlantMonitor