Log in

BusinessMonitor Logo

VerenigingsMonitor voor toekomstbestendige beleidsplannen

NOC*NSF is de Sportkoepel in Nederland en verenigt 77 sportbonden en vertegenwoordigt bijna 24.000 sportverenigingen. Die sportverenigingen hebben ongeveer 5,2 miljoen leden. Eén van de diensten die NOC*NSF biedt, is de VerenigingsMonitor. Dit benchmarkonderzoek geeft inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de verenigingen en biedt sportclubs handvatten voor het maken van toekomstbestendige beleidsplannen. De grootste uitdaging […]

Website feedback

Feedback