NVRD doet benchmarkonderzoek

In de benchmark worden inzamelende organisaties en gemeenten onderling vergeleken op de gebieden Milieu, Productiviteit, Kosten en Meerwaarde. De NVRD beoogt met de publicatie van de benchmark de publieke kennis over afvalinzameling te versterken. Er zijn verschillende partijen bij de uitvoering van de benchmarkonderzoeken betrokken. Cyclus Management, NVRD en per deelgebied soms ook nog specifieke partners.

De vraagstelling binnen de benchmark is uitgebreid. Met behulp van een inhoudsopgave houden respondenten een goed overzicht van de voortgang. Omdat er soms met data gerekend dient te worden is achter het formulier een rekentabel opgenomen waarmee de meest ingewikkelde berekeningen gemaakt kunnen worden. Soms wordt data vergeleken met eerder ingevoerde data. In de vorm van kenmerken wordt deze data toegevoegd aan het benchmarkplatform.