ND vraagt het aan abonnees

Het Nederlands Dagblad voert op een regelmatige basis onderzoek uit onder haar lezers. Het doel van de onderzoeken verschilt. Soms is het interessant om de lezers aan het woord te laten over actuele thema's. Dit resulteert dan vaak in een uitgebreid artikel in bijvoorbeeld de zaterdageditie. Hiernaast heeft het ND behoefte aan meer informatie over de achtergronden van haar lezers. Door het uitvoeren van een kort onderzoek onder nieuwe abonnees wordt hierover informatie verzameld. Bij het opzeggen wordt een kort onderzoek naar de achtergronden en motivaties van de opzegging gehouden.

Om de dienstverlening zoveel als mogelijk te optimaliseren wordt ook jaarlijks een lezersonderzoek gehouden. Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek worden gecombineerd met reeds verzamelde informatie over achtergrond en profiel ontstaan interessante nieuwe inzichten. Met deze inzichten is het mogelijk om de dienstverlening per doelgroep te specificeren. ND verwacht dat door deze maatregelen de waardering voor de krant en betrokkenheid bij het ND zullen toenemen.