Ledenraadverkiezingen met BusinessMonitor

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en houdt toezicht op het bestuur. De Ledenraad is een afspiegeling van de leden van NEVI en is verkozen via regionale verkiezingen. De NEVI Ledenraad bestaat uit 35 personen; deels afkomstig uit 'oude' Algemeen Bestuur en deels nieuw verkozen. De eerste NEVI Ledenraad werd op 16 mei 2014 in Hoevelaken geïnstalleerd.

Het onderzoeksplatform van BusinessMonitor kan voor een breed scala aan projecten worden ingezet. Met behulp van BusinessMonitor is een stemformulier ontwikkeld waarop per kring de verschillende kandidaten konden worden gekozen. Alle leden mochten 1 keer stemmen op hun favoriete kandidaat of kandidaten in hun regio. Per regio diende een aantal vertegenwoordigers te worden gekozen. Dit aantal was onder andere afhankelijk van de grootte van de regio.