Implementatiekosten

Deze kosten hangen samen met het inrichten van de Monitor. De ontwikkeling van digitale vragenlijsten en evaluatieformulieren, het instellen van uitnodigingsberichten, templates en dashboards vallen hieronder. Ook de realisatie van eventuele koppelingen met bedrijfssoftware wordt onder de implementatiekosten gerekend.

Wij kunnen zeer flexibel inspelen op unieke klantwensen en vertalen iedere aanvraag voordat we starten in een projectplan. In dit plan worden alle werkzaamheden gespecificeerd en aan het einde is een budget met planning opgenomen. Wij zijn er trots op om in de afgelopen jaren alle projecten binnen planning en budget gerealiseerd te hebben.

Transparantie

BusinessMonitor streeft naar een zo transparant mogelijke opstelling van prijzen en tarieven.

Voor de opzet en realisatie van de CursusMonitor, KlantMonitor en LedenMonitor zullen eenmalig implementatiekosten in rekening worden gebracht.

Licentiekosten

Voor het gebruik van het platform gedurende het jaar zijn 4 licenties beschikbaar. Welke licentie het best past bij jouw situatie is onder andere afhankelijk van de complexiteit van het project, de hoeveelheid data, het aantal interviews per jaar, de interactieve analyses en het gebruik van het online management dashboard.

Website feedback